تازه های سایت:
خانه » بایگانی برچسب : پارتیشن اداری در تعریف معماری

بایگانی برچسب : پارتیشن اداری در تعریف معماری

پارتیشن اداری در تعریف معماری

تاریخچه پیدایش پارتیشن اداری همواره مورد سوال بوده و تاریخ دقیقی برای آن نیمتوان متصور بود چراکه آنچه که مسلم است . همواره صاحبان صنعت محلی را به رتخ و فتخ امورکار روزانه و بازرگانی خود اختصاص داده اند و با گسترش کارو تجارت ا ین مهم اهمیت افزونی پیدا کرده است ،به گونه ای که امروزه طراحی ساختار و ... ادامه مطلب »